KONTAKT

TALEX INVEST d.o.o.
Privredno društvo za izvođenje radova u građevinarstvu Beograd
11000 Beograd, Kronštatska 5

Matični broj: 20550236
PIB: 106181518
tekući račun: 160-359253-84 Banca Intesa

telefon: 011-36-70-935, 063-373-381
e-mail: kosic.vesna@gmail.com
www.talex.rs